A Dienes Management Academy Nonprofit Kft

(székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82. cégjegyzékszám: 01-09-277041; „Szolgáltató”)

2018. május 25. napjától kezdődően ebben a dokumentumban adja közre az Általános Szolgáltatási Feltételeit.

 

1. A Szolgáltató

1.1 A Szolgáltató weboldalai

A www.dma.hu, www.mintacegek.hu, www.csapatbanegyutt.hu, www.dmacompany.euwww.termelomunkatars.huwww.nagylove.hu weboldalakat a Szolgáltató üzemelteti.

1.2 A Szolgáltató adatai:

 •  Képviselő: Dienes Attila

 •  Székhely: 1141 Budapest , Szugló utca. 82 

 •  Telefon: +36/20-333-33-63

 • E-mail: attila@dma.hu

 • Nyilvántartva: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 

 • Cégjegyzékszám: 01-09-277041 

 • Adószám: 25470242-2-42   

 • Postai cím: 3508 Miskolc, Csabavezér út 27. 

 • Tárhely szolgáltató: BlazeArts Kft.

 • Székhelye: H-6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8.

 • Cégjegyzékszám: 03-09-109150

 • Telefonos elérhetőség: (+36) 76 550 174

 • Fax szám: (+36) 76 550 152

 • Elektronikus levelezési cím: admin@forpsi.hu

 • Levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8.

 • Ügyfélszolgálati cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8.

 • Adószám: 12539833-2-03

 • Hivatalos weboldala: www.forpsi.hu

 

2. A szolgáltatás igénybevétele

2.1 A megrendelések leadása

A megrendelések, jelentkezések leadása a Dienes Management Academy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  weboldalain lehetséges: www.dma.hu, www.mintacegek.hu, www.csapatbanegyutt.hu, www.dmacompany.eu, www.termelomunkatars.hu, www.nagylove.hu.

Könyvek és hangos könyv vásárlás, illetve képzésre való jelentkezés: használja a megjelenő “formot”: töltse ki és küldje el.

Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

2.2 Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. E kötelezettség teljesítése azonban nem mentesíti a Szolgáltatót az esetleges szerződésszegés egyéb következményei alól.

2.3 A rendelés visszaigazolása

A Szolgáltató a felhasználó megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül köteles visszaigazolni. Amennyiben fenti határidőben Szolgáltató a megrendelést nem igazolja vissza, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

2.4 Elállás a rendeléstől

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet tartalmazza.

2.4.1 A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül.

2.4.2 Kézhezvétel alatt házhoz szállítás esetén a átvétel napja értendő.

2.4.3 A visszatérítés érvényes a szállítási költségre is, amennyiben azt Vevő fizette.

2.4.4 A termékeket csak sértetlen állapotban a számla, vagy annak másolata ellenében áll módunkban visszavenni.

2.4.5 Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint, ha a termék csomagolását a Megrendelő felbontotta.

2.4.6 Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

2.4.7 A sértetlen termék visszaküldésének költsége a Megrendelőt terheli. Az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.

2.4.8 A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával a Vevő a saját költségén küldi vissza a Szolgáltató címére. Jogszerű elállás esetén a Szolgáltató köteles 30 napon belül visszatéríteni Vevőnek a vételárat. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

2.5 Szavatosság és jótállás

A Szolgáltató, mint eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

2.6 Hibás vagy sérült termék cseréje

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a Vevő választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

2.7 A weboldalakon feltüntetett adatok

A Dienes Management Academy Nonprofit Kft. megtesz mindent azért, hogy az 1.1 pontban felsorolt weboldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 145/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

2.8 Hibás visszaigazolás esetén

Amennyiben rendszerhiba miatt valamely termék ára hibásan jelenik meg a weboldalon, vagy a megrendelés visszaigazolásában hibásan szerepel, úgy Szolgáltató értesíti erről a Vevőt, és az ilyen megrendeléseket semmisnek veszi.

 

3.Adatkezelési tájékoztató

A jelen pillanatban hatályos Adatkezelési tájékoztató, mely érvényes 2018. május 25-től, elérhető ezen a linken: https://www.dma.hu/adatvedelmi A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek elfogadásával a Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató minden olyan esetben kezeli az adatait és a személyes adatait, ahol a Vevő és a Szolgáltató között kötött szerződés teljesítésén és jogszabályon alapul (kiadvány, könyv hangos könyv rendelés, szolgáltatásra, rendezvényre jelentkezés) az adatkezelés. A Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezelés ezen eseteiben neki az adatkezelést nem kell elfogadnia, vagy hozzájárulnia ahhoz, de előzetesen tájékoztatni kell a Vevőt az adatkezelés tényéről. Részletes tájékoztatás a fenti linken olvasható.

 

4. A termékekről

4.1 Szolgáltató nyilatkozata

Az 1.1 pontban felsorolt weboldalakon megrendelhető könyveket és hangos könyvet eredeti formájukban adjuk közre. A könyvek a szerzőik megfigyeléseit és kutatásait örökítik meg, nem pedig a szerző, a kiadó, a Dienes Management Academy Nonprofit Kft. vagy bárki más ígéreteit tartalmazzák.

A weboldalakon a könyvekhez, hangos könyvhöz írt termékleírások az üzemeltetők saját és mások személyes tapasztalatain alapulnak, és semmiképpen sem foghatók fel ígéretnek a Szolgáltató részéről. A termékekből szerezhető előnyök megtapasztalásához az egyén elkötelezett részvételére van szükség, mivel ezek csak a saját erőfeszítései árán valósíthatók meg. Ám mivel ehhez az egyén saját erőfeszítése szükséges, ezért semmilyen előnyre nem vállal garanciát a Szolgáltató.

A Vevő tudomásul veszi, hogy semmilyen reklamációval, kártérítéssel nem élhet, amennyiben valamely könyv(ek) megvásárlása után nem ér el javulást a saját vagy más(ok) életében. Tudomásul veszi, hogy a könyvekben található adatok és eljárások működőképessége azon múlik, hogy mennyire képes alkalmazni azokat a saját vagy mások életére.

4.2 Díjmentes termékek, szolgáltatások vásárlása (letöltése)

A Vevő tudomásul veszi, hogy az díjmentes termékekért, szolgáltatásokért Szolgáltató pénzt ugyan nem kér, de Szolgáltató a Vevő (letöltő, résztvevő, stb. továbbiakban “Igénybe vevő”) nevét, e-mail címét és esetlegesen telefonszámát elkéri,  és Szolgáltató ragaszkodik az Igénybe vevővel a kommunikáció lehetőségéhez cserébe a díjmentes termékért, szolgáltatásért.

Amennyiben Vevő (Igénybe vevő) nem szeretne kommunikálni a Szolgáltatóval, vagy nem járul hozzá a kapcsolati adatai megadásához, az jelen szerződésben foglaltak elutasítását jelenti, és ez esetben a Vevő (Igénybe vevő) nem jogosult használni az díjmentes termékékeket, szolgáltatásokat.

 

5. Egyéb rendelkezések

5.1 Marketing analitika

A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.2 Hírlevél küldés és kapcsolattartás

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor (vásárláskor, szolgáltatásra, képzésre jelentkezéskor) a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

5.3 Leiratkozás

A felhasználó az 5.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, ezt a info@dma.hu címre küldött válaszlevéllel teheti meg, illetve a hírlevél alján generált leiratkozó linkre kattintva. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

Az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos részletes tájékoztatás az Adatvédelmi Szabályzat oldalon tudod megnézni.

5.4 Fogyasztói panaszügyintézés

A fogyasztói, vásárlói panaszügyintézés írásban történik, az attila@dma.hu címen.

 

6. Számlázás

A Dienes Management Academy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az Infocentrum telepített számlázó programját használja, pro-forma számla illetve számla kiállítására. A számlát PDF-ben e-mail útján, illetve nyomtatva személyesen kapja meg az ügyfél.

6.1 Számlázás

A weboldalakon vásárolt bármely termék vagy szolgáltatás esetén a Vevő tudomásul veszi, és beleegyezik, hogy a Szolgáltató számlát bocsát ki, és Vevő belegyezik, hogy befogadja a számlát. A Vevőnek kibocsátott számlákat 8 évig tároljuk.

 

7. Joglemdonás

7.1 A Felhasználó vagy Vevő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.

7.2 Vevő lemond azon jogáról, és nem fogja beperelni Szolgáltatót, ha a szolgáltatás során vagy a Termékek használata során Vevő megsérül, bármilyen testi baj, kár, stb. éri. Vevő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.

KÍVÁNCSI VAGY, HOGY MIÉRT OLVASSA 10.000 CÉGVEZETŐ AZ ÜZLETI CIKKEINKET HETI 2 ALKALOMMAL?

Ezt mondták az olvasók:

,,Azonnal használható tudást kapok, amivel stabilabb lesz a cégem, és időt takarítok meg.''

Iratkozz fel kockázatmentesen az Online Magazinra, és kerülj közelebb a stabilitáshoz!

(Amilyen gyorsan feliratkoztál, olyan gyorsan tudsz leiratkozni is, bármikor!)

Azért kérünk el tőled ennyi adatot, mert most díjmentesen egy Vállalati Térképet is ki fogunk Neked postázni!

DMA

3508 Miskolc, Csabavezér út 27.